Hàng nhập khẩu Việt Nam

Của Viên Chondrule 0 1 60
10
mới
4 tháng trước
Kdc phú mỹ 700000, (Toàn Quốc), Việt Nam

Thông Tin Sản Phẩm

Trao đổi với một số công ty xuất nhập khẩu, sản xuất, thương mại, quảng cáo tại Việt Nam và quốc tế, công ty chúng tôi xin cung cấp dịch vụ đăng tin miễn phí dành cho các doanh nghiệp Việt nội địa cũng như tại nước ngoài có nhu cầu đầu tư, phát triển và nhập khẩu hàng hoá vào Việt Nam.
Mọi chi tiết cần tìm đối tác, hàng hoá cần nhập khẩu về Việt Nam, quý khách hàng hãy đăng tin tại đây, công ty chúng tôi sẽ xem xét đáp ứng nhu cầu của bạn.
=>>https://rhombuscompany.blogspot.com/2019/03/viet-nam-can-nhap-khau.html?m=1

@@

Talking with a number of import and export companies, production, trade and advertising companies in Vietnam and internationally, we would like to provide free posting service for Vietnamese businesses in Vietnam as well as at Foreign investors have a need to invest, develop and import goods into Vietnam.

For more information to find partners, goods to import to Vietnam, please post here, our company will consider meeting your needs.
=>>https://rhombuscompany.blogspot.com/2019/03/viet-nam-can-nhap-khau.html?m=1

@@

与越南和国际上的一些进出口公司,生产,贸易和广告公司交谈,我们希望为越南的越南企业提供免费的邮寄服务。外国投资者需要向越南投资,开发和进口货物。

有关寻找合作伙伴,进口到越南的货物的更多信息,请在此处发布,我们公司将考虑满足您的需求。
=>>https://rhombuscompany.blogspot.com/2019/03/viet-nam-can-nhap-khau.html?m=1

Công ty TNHH DV RHOMBUS Tel/ Zalo: +84 89 81 27 809Email: phattrienfreshrhombus@gmail.com Add: Quận 7 TP.HCM

Chi tiết

Thời Gian Chuyển Hàng:  Sẵn sàng giao hàng trong 1 ngày làm việc
Phí vận chuyển:  Miễn phí vận chuyển
ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM :

Bạn đã viết bài đánh giá trước đây!

Bạn không thể đánh giá sản phẩm của riêng bạn!

Hàng nhập khẩu Việt Nam

Của Viên Chondrule 0 1 60
10
mới
4 tháng trước
Kdc phú mỹ 700000, (Toàn Quốc), Việt Nam

Viên Chondrule

Đăng Nhập Lần Cuối : 4 tháng trước

bdsq7.hcm@gmail.com

 

Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi .Tìm hiểu thêm tại đây